Listopad 2009

Pixelky adoptuj

28. listopadu 2009 v 21:58 | žrc |  PIXELKY adoptuj si !!
Jestli se vám nějaká pixelka líbí tak si ji můžete adoptovat napište do komentářů a můžete si ji dát okamžitě na blog =o)....
1 podmínka dej si odkaz na blog odkud si ji adoptovala...Kucirka.blog.cz1. Jméno: Andri
Blog:

2. Jméno:Cessy
Blog:


3. Jméno:Betynka
Blog:
4. Jméno:Šerlok
Blog:
5. Jméno:Žofka
Blog:

6. Jméno:Bublina a Čokinka
Blog:
7. Jméno:Pretty
Blog:

8. Jméno:Bernie
Blog:
9. Jméno:Izzie a Annie
Blog: http://butterfree.blog.cz/10. Jméno:Green
Blog:


11. Jméno:Figaro
Blog:
12. Jméno:Pikachu
Blog:13. Jméno:Woody
Blog:

14. Jméno:Kitty
Blog:


15. Jméno:Alvin,Saimon,Theodor
Blog:
16. Jméno:Ashley
Blog:

17. Jméno:Twity
Blog:
18. Jméno:Uriáš
Blog:
19. Jméno:Hugo a Gucci
Blog:


20. Jméno:Žolík
Blog:21. Jméno:Kittushinka
Blog:
22. Jméno:Piplap
Blog:

23. Jméno:Mickey
Blog:

24. Jméno:Bobík
Blog:
25. Jméno:ČUK a ŽUK
Blog:


26. Jméno:Rex
Blog:27. Jméno:Daffi
Blog:
28. Jméno:Hopík
Blog:

29. Jméno: Flora
Blog:


30. Jméno:Stich
Blog:

31. Jméno:Happy
Blog:


32. Jméno:Pinguinek
Blog:


Kočka Bengálská

27. listopadu 2009 v 19:46 | žrc |  O kočkách

Kočka Bengálská

Bengálská kočka vznikla zkřížením domácí domestikované kočky a divoké kočky bengálské. Tomu odpovídá její vzhled a především temperament.


Historie a původ bengálské kočky

K prvnímu pokusu o vyšlechtění dnešní bengálské kočky došlo v šedesátých letech 20. století, a to ve Spojených státech. Cílem bylo vyšlechtění přátelské a plně domestikované domácí kočky s alespoň částečným zachováním podoby a fyzických vlastností kočky divoké, což bylo snem mnoha chovatelů. První křížení však neiniciovali chovatelé, ale američtí genetikové, neboť u divokých bengálských koček byla zjištěna nepřítomnost genu kočičí leukémie, vůči které tak byla tato kočka imunní. I přes snahu genetických vědců se ale křížení nedařilo a další chov narážel na problém neplodnosti kocourů a těžké ochočitelnosti koťat první generace, což další pokusy téměř zastavilo.


Další pokus o zkřížení se tak opakoval až o několik desítek let později, kdy se o něj pokusila Američanka Jean Millová, která byla již dopředu obeznámena s možnými úskalími a problémy, které by případně mohly nastat. Chovatelka tak počítala s divokostí původního plemene i s možnou neplodností kocourů první generace. Tu vyřešila šlechtěním pouze samičích koťat s domestikovanými kocoury, čímž byla plodnost zaručena, neboť neplodnost se objevovala pouze u samců. I přesto však byl chov značně problematický a všeobecně byla přijatá až čtvrtá generace původních koček, kterou však uznaly jen některé z chovatelských asociací. Evropská FIFE uznala bengálské kočky dokonce až v roce 1998.I když vyšlechtění bengálské kočky patří k největším chovatelským úspěchům, její šlechtění není ještě zcela ukončeno, neboť v některých chovných programech se dodnes používají divoké bengálské kočky.


Povaha a charakter

Bengálské kočky jsou inteligentní, zvědavé, aktivní ale především velmi temperamentní plemeno, za což může jejich divoký původ. Jsou tudíž i výbornými lovci a nemělo by vás tedy překvapit, když se vám přijde pochlubit se svým úlovkem, třeba i v podobě ptáka, krtka či menší lasičky. Mimo to je bengálská kočka velmi hravá, což jí vydrží až do dospělosti. Má velmi ráda společnost a soužití s jinými kočkami či psy bývá naprosto bezproblémové.


Popis a vzhled

Bengálská kočka má dlouhé a svalnaté tělo. Ocas bývá střední délky a na konci je vždy černě zbarven. Hlava je vzhledem k tělu malá protáhlá. Toto plemeno má velmi hustou srst a můžeme se setkat s celou řadou barevných provedení, a to s hnědou, v odstínech žluté či zlaté. Méně časté bývá provedení bílé, stříbrné, modré a vzácně se objevuje černé zbarvení celého těla.


Standard plemene Bengálská kočka


Dle standardu FiFe (Fédération Internationale Feline - mezinárodní organizace milovníků a chovatelů koček) patří bengálská kočka do kategorie III - Krátkosrsté a somálské


Základní péče o bengálskou kočku


Bengálská kočka nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Doporučuje se však škrabací kůl či jiné podobné hračky. V opačném případě se můžete dočkat nemilého překvapení na domácím nábytku.


Zajímavost

Pro původní divokou bengálskou kočku se v zahraničí používá název Asian Leopard Cat, což často vede k chybným překladům, následkem čehož se můžeme v různých časopisech či publikacích setkat s tvrzením, že bengálská kočka byla vyšlechtěna z leoparda či dokonce tygra.

Ostatní medvídci

26. listopadu 2009 v 13:10 | žrc |  City a vlastnosti

Medvídci

26. listopadu 2009 v 13:07 | žrc |  City a vlastnosti

Medvídci

Láska
Je to jen pouhé slovo nebo snad něco více, než jen slovo? nás si nejednou kladl tyto otázky. Mnozí třeba našli na ně tu
správnou odpověď.Každý si lásku představujeme jinak, někdo ji vidí v Shakepearovském podání například Romeo a Julie, ale

nejen zde byl vytvořen kontrast lásky se sporem. Někteří lidé tvrdí, že opravdou lásku zažijeme jen jednou ve svém životě, je i tohle pravda?
Zamilovanost, láska, to vše se nějak prolíná našim životem. Všichni se shodujeme však, že je to něco, co nás nenechá
dospat, usilovně na toho druhého myslíme a těšíme se na jeho bezprostřední blízkost, která nám dělá tak dobře.


Štěstí


Vzácný okamžik, který si často člověk uvědomí až zpětně.
Štěstí může znamenat pro každého něco jiného, záleží i na
věku člověka.
Čtyřletému dítěti dodá pocit štěstí nejnovější model auta na dálkové
ovládání, ale těžko tím uspokojíme patnáctiletého puberťáka,
pro kterého může být symbolem štěstí
úsměv okouzlující dívky z 9.B.Nejzákladnější podmínkou štěstí je být milován,
být úspěšný v zaměstnání či ve škole, být chválen, být oceňován druhým.
Dobromyslnost

Dobro je jedním ze čtyřech atributů dobra. Pojem dobra

není jako by se mohlo zdát pojmem čistě morálným. Dobro

je z filosofického hlediska to, co těší a uspokojuje, co

zodpovídá touhám a co je naplňuje, co je dokonané a tudíž dokonalé (v tomto smyslu též řádné, žádoucí,

determinované); vše co přispívá k blahu. Je základní morální hodnotou a protikladem zla. ...Unavenost
Nadměrná spavost postihuje překvapivě mnoho lidí.Pro nemocné může být velmi nebezpečná, jsou totiž schopni usnout naprosto
nepředvídatelně a přivodit si tak vážná zranění.
Onemocnění je třeba odlišovat od běžné ospalosti.
Zvýšená denní spavost, která se projevuje opakovanými náhlými
záchvaty několikaminutového spánku, se nazývá narkolepsie. Pacient mimovolně usíná během dne, například při jídle, dokonce může usnout i v zubařském křesle.

Nemoc může být doprovázena náhlou ochablostí svalů, například v

okamžicích emočního rozrušení. Postiženému se třeba podlomí

kolena, když se lekne automobilu.Nadměrná denní spavost

nemocným výrazně komplikuje život. Zvyšuje riziko úrazu, v
případě řidičů autonehody. Omezuje pracovní výkonnost, využití volného času i partnerské vztahy.Radost
Radost je nejen plodem štěstí a dobra, ale také lásky, poznání a krásy. Následuje po jejich naplnění a dokáže se

násobit sama sebou. Je hluboce lidská, neboť ji může způsobit jiná radost jiného člověka v jiné situaci. O radost se

rádi dělíme a je jedním z nejhlubších pout mezi lidmi. Kdo chce mít život bohatý, má dělat radost jiným. Proto je radost

velmi důležitá.Radost nám dělá to, co vychází z našeho zájmu a uspokojuje naše potřeby. Radost máme, když se nám něco podaří. Co se nám podařilo, to jsme chtěli, co jsme

chtěli, to jsme potřebovali. Radost je tedy spjata s potřebami. Jsou-li naplňovány naše potřeby, realizujeme se, tedy žijeme. Radost je vnitřně spjata s životem. Čím více

radosti, tím intenzivněji žijeme.
Smutek
Smutek je uvolnění, projev zklamaných očekávání a přání, jejichž napětí se rozplývá. Smutek zraňuje a bolí, protože

jeho podstatou je vzdát se toho, k čemu jsme připoutáni - ať je to zlatá medaile, majetek, nebo milostný vztah - a žít

se ztrátou.Přirozeně se smutkem ze všech sil bojujeme: chceme být štastní. Honba za štěstím je právem všeho lidu,

je to všeobecná posedlost. Domníváme se, že jediná cesta ke štěstí a rozzářeným očím se smutku vyhýbá, ale opak je

pravdou - radosti dojdeme jen jeho přijetím. Protože smutek je nevyhnutelný, je zdravou odpovědí na rány, které naše očekávání v životě neodvratně dostávají. Chtěli

bychom zůstat stejní, ale život se mění: trpíme bolestí z přizpůsobení. Jenže zklamání se nelze vyhnout.
Smylstvo
Tento hřích původně označuje jakoukoliv přemrštěnou

touhu po sexuálním uspokojením, v současnosti je ale
vnímán pouze jako realizování této touhy. Z pohledu této

morálky by se dala slova naší pasáže přetlumočit takto: předmanželský a mimomanželský sex je těžký hřích, stejně

tak je hřích přílišné hromadění majetku a požitků, o

takových věcech se nemá ani mluvit… proto je nutné mluvit

ve shodě s konvenční společenskou slušností.


Zlost

Hněv je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení

jednání.Tyto negativní reakce se vyskytují tam, kde jsou
zanedbávány základní potřeby člověka. Hněv může mít
různou intenzitu a délku trvání. Jeho bouřlivý projev nazýváme zuřivostí. Je provázen změnami v organismu,
které vyvolávají napětí a potřebu útoku (fyzického i

slovního). Zlost se nejčastěji projevuje opozičním postojem.Sport
Sport je fyzická námaha, dobrovolně podstoupená s

použitím jistého důvtipu k získání harmonického vývinu

svalu i jiných orgánu, sloužící k dosažení nejvyšších met na

závodišti. Sport je sociologický zjev biologické povahy,

vzniklý reakcí půdové pohybovosti lidského kolektivu na

sedavý způsob života doby osvícenské.Sport mírně

provozovaný, míním tím hlavně vydatné procházky a

studenou sprchu, má blahodarný účinek na cívy a celou

tělesnou soustavu. Nadměrné pěstování sporta je zhouba,

vede k obhroublosti a odvádí mládež od studia.

Dorty pro chlapce

25. listopadu 2009 v 14:46 | žrc |  Sladké recepty

Dorty pro chlapce

Dort Pat a Mat
Suroviny:

korpus: 240g hladké mouky, 1prášek do pečiva, 4 vejce, 240g cukru moučka, 150ml oleje, 100ml vroucí vody, 150g hořké čokolády - nastrouhat

krém:
uvařit salko 2,5 hodiny, 1máslo

marcipán:
30dkg moučkového cukru , 13 dkg sušeného polotučného mléka , lžíce medu , lžička oleje , lžička rumu , trocha vody , pár kapek mandlové esence
Postup:

Korpus
Ušleháme bílky s polovinou cukru ( s 120g). v druhé míse šleháme žloutky s dalšími 120g cukru, můžeme přidat vanilkový cukr. Postupně přiléváme olej, natrouhanou čokoládu, mouku zamíchanou s práškem do pečiva a vodu.
Nakonec vmícháme sníh.


Krém:
vychladlé salko + máslo - vyšleháme v hladký krém
- korpus ještě pod krém mažu rybízovým či jiným pikantním džemem s troškou rumu ,o))


Marcipán:
z přísad vypracovat vláčnou hmotu a pak už jen patlat a patlat :o)
Poznámka:
Dělala jsem ho pro 4letého příbuzného, myslel si, že je to hračka a strašně se čílil, že na něj šla maminka s nožem (na ten dort, samozřejmě ,o))) Bylo to moje první auto a na začátku jsem vůbec nevěděla, jak to dopadne ,o)
Dort fotbalový míč
Suroviny:

Placka: 4 vejce, 200g cukru, 2lžičky kakaa, 200g polohrubé mouky, lžička prášku do pečiva
Míč: 8 vajec, 400g cukru, 4lžičky kakaa, 400g polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do pečiva
Krém: 60g hladké mouky, 60g másla, 0,5l mléka, 200g mletého cukru, 200g másla, 100g kakaa, 2 vejce
Krém na ozdobu: 200g másla, 150g moučky, 50g medu, 1 žloutek, vanilkový cukr, kakao
Postup:

Nejdříve upečeme placku jako podklad. Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky vyšleháme s cukrem do pěny, pak přidáme mouku, prášek, kakao a nakonec pevný sníh. Pokud bude těsto moc tuhé, zředíme troškou mléka. Na plech dáme pečící papír a vlijeme těsto. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 20 minut.
Na míč si připravíme těsto z dvojité dávky. Těsto si rozdělíme na pět dílů. Každý díl těsta pečeme zvlášť v dortové formě.
Krém: Z mouky a másla si připravíme jíšku. Zalijeme ji mlékem a mícháme, dokud nám nevznikne hustá kaše. Pak odstavíme a necháme vychladnout. V míse ušleháme máslo, kakao, vejce a cukr a postupně zašleháváme vychladlou kaši.
Krém na ozdobu: Všechny suroviny vyšleháme. Krém rozdělíme na polovinu a do jedné vmícháme kakao.

Placku potřeme krémem a zasypeme strouhaným zeleným kokosem. Doprostřed placky pak dáme kulatou placku, vrch potřeme krémem a nahoru přijde další placka, ale o něco menší. Placky zmenšíme tak, že po upečení a vyklopení z formy na ně položíme poklici od hrnce a vyřízneme. Postupně naskládáme všech pět kol, nahoře bude úplně nejmenší kolo. Vše omažeme krémem, aby placky byly pokryté. Necháme ztuhnout přes noc v lednici. Druhý den si připravíme krém na ozdobu a na míč tvoříme šestiúhelníky. Jeden bílým krémem, druhý krémem hnědým.
dort kachna
Suroviny:

piškotové těsto: na jedno vajíčko 2 lžíce hr. mouky a 2 lžíce cukru
krém:trocha mléka
1 máslo
4 lžíce cukru
1 lžíce hr. mouky
vanilk. cukr
rum
mandlové těsto:7,5dkg cukru moučky
3,75dkg sušeného mléka
1dkg medu
0,5dkg tuku
0,25dkg oleje
rum, voda, vanilka
mandlové aroma
potr. barvivo
Postup:

množsví podle toho jak chceme velký dort.Na plech upečeme piškot ze 6 vajíček. Vyšleháme sníh a lehce vmícháme žloutky a nakonec mouku.
krém: v mléce svaříme cukr a mouku. Po vychladnutí vešleháme do másla, přidáme rum.
mandlové těsto:vypracujeme vláčné těsto
Z piškotu vykrojíme tvar, slepíme krémem, dáme ztuhnout. Upravíme tvar, tak jak bude na hotovém dortu. Potřeme krémem. Z mandlové hmoty vyválíme placku. Položíme jí na dort a opatrně obalíme. Můžeme libovolně dozdobit.


dort mašinka
Suroviny:

korpus piškot
krém na promazání
mandlové těsto
recept je shodný jako u receptu "dort kachna"
Postup:

korpus do oválného pekáče.
Tunel a mašinku z mandlového těsta si uděláme den předem, aby ztuhl a držel dobře tvar až s ním budeme hýbat. Korpus promažeme krémem /nebo marmeládou, jak kdo má rád/, potřeme lehce krémem a potáhneme mandlovým těstem. Dozdobíme mašinkou atd
Dort mašinka 2
Suroviny:

Korpus: 3 vejce, 300g tuku, 200g cukru, 400g polohrubé mouky, prášek do pečiva, 10lžic oleje, 1dcl vody
Marmeláda, barevná rýže, čokoláda na vaření, piškoty, trubička na komín, barevný kokos, lentilky...
Krém: 200g másla, 200g moučkového cukru, 1 žloutek, 50g medu, vanilkový cukr
Postup:

Vyšleháme vejce, cukr a tuk. Pak přidáme mouku, prášek , olej a vodu. Dáme na vymazaný a vysypaný plech, pečeme na 180stupňů 45 minut. Po vychladnutí korpus rozkrájíme na plátky. Tři delší plátky dáme na sebe a slepíme marmeládou. Pak vykrojíme 5 menších plátků na předek mašinky a slepíme také k sobě. Pak menší plátky přilepíme marmeládou k větším a máme tělo mašinky. Tu pak ozdobíme dle vlastní fantazie. Můžeme použít krém na ozdobu, barevnou rýži, lentilky, piškoty... Já jsem na kola namočila piškoty v čokoládě, to samé i s trubičkou na komín.

Dort stadion
Suroviny:

Korpus: 6 vajec, 37,5 dkg pískového cukru, 15 dkg mletých vlašských ořechů, 30 dkg polohrubé mouky, trochu sádla a hrubé mouky. 10,5 lžic vody, 1 prášek do pečiva.
Krém: 350 g másla + 50 g másla, 1,5 dcl mléka, 6 - 7 lžic hladké mouky, 50 - 100 g práškového cukru, 2 sáčky vanilkového cukru.
Zdobení: Asi 50 g mletých vlašských ořechů, libovolná marmeláda, 100 g strouhaného kokosu, zelená potravinářská barva.
Postup:

Barvení kokosu
Jeden den před pečením dortu si obarvíme kokos.
Kokos a půl lžičky potravinářské barvy dobře smícháme a rozložíme na plech vyložený papírem. Orosíme vodou a dobře promícháme. Přendáme na suchý papír a za občasného promíchávání necháme vyschnout.
Korpus
Ušleháme vejce s cukrem a 4,5 lžícemi vody do pěny. Přidáme 6 lžic vody, ořechy a postupně mouku smíchanou s práškem do pečiva. Vyšší plech vymažeme tuhým sádlem a prsty rozmastíme po celé ploše i okrajích. Plech vysypeme hrubou moukou. Nalejeme ušlehanou hmotu a pečeme v mírné troubě při 150 - 180°C asi 40 minut, do růžova. Vlažný korpus vyklopíme na vhodnou podložku a necháme vychladnout.
Krém
Z 50 g másla a mouky uděláme hustou světlou jíšku. Přidáme mléko a vanilkový cukr. Za stálého míchání uvaříme hustou kaši, kterou provařujeme 2 - 3 minuty. Necháme vychladnout.
V míse vyšleháme 350 g másla s lžící vařícího mléka do pěny. Přidáme mletý cukr a postupně všleháváme vychladlou kaši.
Dokončení a zdobení
Korpus podélně rozřízneme. Jednu polovinu natřeme krémem, druhou marmeládou a slepíme. Boky potřeme krémem a posypeme strouhanými ořechy. Potom lehce potřeme krémem povrch korpusu a posypeme obarveným kokosem. Zdobítkem uděláme čáry "hřiště", z drátu a ze zbytku staré záclony vyrobíme branky. Na hřiště dáme míč a máme hotovo. :-)

Dorta Chelsea
Suroviny:

Plnka: liter mlieka, 12Pl hl. múky, vanilkový cukor, 1 hera, 310g cukru práškového, 3PL kakaa, troška rumu, lekvár

zdobenie:
K2 alebo marcipán cca 0,5kg

cesto: 10vajíčok, 500g múka, 140g kryštálového cukru, 250g práškového cukru, prášok na pečenie, vanilkový cukor, deci teplej vody
Postup:

cesto: bielka vyšľaháme s kryštálovým cukrom na tuhý sneh, žltka + cukor + vanilkový cukor vyšľahať na penu pridať vodu + polku múky a kypriaci prášok stále miešať mixérom, potom už ručne pridať sneh a druhú polku múky
upiecť, treba piecť pomaly tak na max 150C a trvá to asi hodinu
cesto prekrojím na 3-4 časti

plnka: mlieko + vanilkový cukor + múka uvariť na tuhú hmotu, do vychladnutej hmoty dať maslo cukor rum a vymiešať

Tortu robím veľkú dávam do ráfiku, množstvo cesta mi stačí na 32cm tortu ak budete robiť v klasickej tortovej forme stačí polovičná dávka
potrieť pláty lekvárom + plnkou
vrch aj boky tiež potrieť plnkou
pokryť marcipánovou hmotou alebo K2 :)
Poznámka:
tady...
pridávam video ako sa naťahuje marcipánová hmota - moc pekne im to tam ide mne to ani zdaleka tak nešlo, vyzerá to jednoducho v TV ja som sa natrápila ale bol to prvý pokus :)
Dorty pro holky

25. listopadu 2009 v 14:43 | žrc |  Sladké recepty
Dort "Dvě srdce"
Suroviny:

těsto na korpus:
4 celá vejce
4 žloutky
4 bílky
24 dkg polohrubé mouky
28 dkg moučkového cukru
polovina prášku do pečiva

jahodová marmeláda na promazání
krém
poleva

Postup:


Celá vejce, žloutky a cukr ušleháme. Pak přimícháme mouku, práše do pečiva a sníh z bílků.
Formu vymažeme, vysypeme hrubou moukou, nalijeme těsto a upečeme. Po upečení necháme zchladnout, vyklopíme a rozkrojíme na 3 díly.
Potřeme marmeládou a krémem dle vlastního výběru.
Boky dortu jsou potřené krémem a posypané kokosem. Navrch je poleva z bílé čokolády a kytičky z jedlého papíru.

Dort BARBINA
Suroviny:

jedna krásná panenka, třená bábovka, máslový krém, cukrářské barvivo a hodně šikovné ruce
Postup:

Nejdříve upečeme třenou bábovku a necháme vychladnout. Pak amputujeme panence dolní končetiny, abychom ji mohli usadit do středu bábovky a máslovým krémem zdobíme a zdobíme a zdobíme, až vznikne takový kouzelný dort.
Poznámka:

Tento nádherný dort vytvořila moje sestra Tánička, která je skvělou kuchařkou i cukrářkou, pro svou vnučku Julinku k prvým narozeninám a já jsem měl tu čest dort nafotit. Inspiraci získala v časopisu Pošli recept. Ještě jsem zapomněl, že autorkou účesu je rovněž Tánička.


Dort Květináč

Suroviny:

Polohrubá mouka, moučkový cukr, vejce, horká voda, kypřící prášek do pečiva, kakao, marmeláda, máslo, smetana, vaječný likér nebo rum, může být i cukrářské aroma, čokoládová poleva tmavá, čokoládová poleva světlá, umělé hvěty a listy na ozdobu.
Postup:

Základní recept na KORPUS (kulatá forma o průměru 21 cm): 150 g polohrubé mouky, 140 g moučkového cukru, 4 vejce, 4 lžíce horké vody, 1/2 sáčku kypřícího prášku. Pokud je forma větší, musíme použít surovin více, na menší zase méně. Do mísy nasypeme větší část cukru, přidáme žloutky a horkou vodu a šleháme elektrickým šlehačem na hustou bílou hmotu. Z bílků ušleháme pevný sníh a do něj po částech zašleháme zbylý cukr. Sníh pak lehce vmícháme do žloutkové hmoty plochou vařečkou. Nakonec do těsta lehce vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto nalijeme do květináče z pálené hlíny, kterí si nejdřív zevnitř vyložíme alobalem a pak klasicky vymažeme a vysypeme hrubou moukou. Pokud chceme mít dort tmavý, pak do hnědého korpusu ještě přidáme kakao na pečení - nejlépe holandského typu. Těsta samozřejmě uděláme tolik, kolik je potřeba podle velikosti květináče.
Krém: 200 g másla, 150 moučkového cukru, 1 lžíce smetany, podle chuti aroma nebo rum nebo vaječný likér). Máslo nastrouháme na hrubém struhadle nebo prsty rozmělníme do mísy, jakmile je dostatečně měkké, vyšleháme ho s cukrem - nejlépe elektrickým šlehačem. Šleháme tak dlouho, dokud nevznikne hladký krém. Na závěr vešleháme smetanu, aroma nebo likér. Krém rozdělíme na dvě části a do hnědého krému přidáme kakao. Dáme tak na 30 min. do lednice aby částečně ztuhnul. Krému musíme udělat samozřejmě tolik, aby ho bylo dost na celý dort - tato dávka většinou vystačí na jeden dort o průměru kolem 20-ti cm.
POSTUP: po upečení vyjmeme dort z květináče, odstraníme alobal a necháme vychladnout. Květináč rozřízneme natřikrát, všechny části pokropíme rumem. Jeden díl naplníme světlým krémem, druhý tmavým a třetí marmeládou. Rozpustíme polevu a celý dort zhora polejeme tmavou čokoládou, po všech stranách, aby to vypadalo jako glazura. Světlou polevou pak polejeme jen horní díl a na některých místech necháme ztéct i na boky květináče. Nakonec dozdobíme květy a listy.


Dort Panenka
Suroviny:

Jednu velkou a jednu malou bábovku. Máslový krém nastavovaný pudinkem, falešná mléčná potahovací hmota a trochu trpělivosti
Postup:

Dort jsem dělala dceři k šestým narozeninám. Jsem amatér a je to můj první pokus o potahovaný dort, takže jsem se inspirovala na těchto stránkách TADY Najdete tam podrobný foto postup nejen na panenku a spoustu další inspirace.....
Poznámka:

Snad nevadí, že jsem nepsala celý recept, každý má nějakou tu svoji oblíbenou bábovku či krém. Pokud by to nějak vadilo, tak určitě doplním.....Dort Pú

Suroviny:

Korpus: robila som dva gulate korpusy, jeden mandlovy a jeden kakaovy na 1 vajce som dala 2Dg cukru a 3Dg polohrubej muky a prdopec. Ked som pridavala mlete mandle alebo kakao, tak o tolko menej muky.
Krem: jeden cololadovy puding a 4PL BBpudingu (kto nema BBpuding, moze pouzit 2 cokoladove pudingy). 1/2l mlieka
8PL cukru
250g masla
Postup:

korpusy robim tak, ze cele vajcia (dala som 7 na korpus) vyslaham s cukrom do hustej peny a potom varechou zamiesam preosiatu muku s praskom a kakom a upeciem na 180°C asi 40-45min

Krem: uvarim puding s cukrom a miesam v studenom kupeli kym nevychladne (komu sa nechce miesat, staci potriet vrch pudingu trochou masla) a vyslaham s maslom.

Potahujem falosnym marcipanom z cukrikov Marshmallows (MMF):
Vsetko "bajocko" cukriky (biele)poliat trochou citronovej stavy a nechat zohriat v mikrovlnke kym sa nafuknu a potom do horuceho zapracovavat preosiaty praskovy cukor kym sa da, tak v miske a potom na pocukrenej doske, farbim gelovymi, pripadne tekutymi farbami.
Poznámka:
Pozor, hmota MMF nie je vhodna na postavicky, tie som robila z kupeneho fondantu.

vcelarsky dort
Suroviny:

Korpus: na 1 vajce som dala 2Dg cukru a 3Dg polohrubej muky, asi 3PL kakaa (o tolko menej muky) a prdopec.

Krem:
400ml jahodovej stavy z kompotu
10-15 kompotovanych jahod
1 zlaty klas (alebo jeden vanilkovy puding)
15Dg cukru
250g masla
cerstve jahody
Postup:

Korpus: cele vajcia (dala som 7 na korpus) vyslaham s cukrom do hustej peny a potom varechou zamiesam preosiatu muku s praskom a kakom a upeciem na 180°C asi 40-45min

Krem: kompotovane jahody rozmixovat v jahodovej stave a potom s cukrom uvarit puding a studeny vyslahat s maslom.

Korpus narezatm jednu stranu natriet rozvarenym lekvarom s rumom (nemusi byt), na to natriet krem a povtlacat nakrajane jahody. Ostatne je uz kasika, dozdobit podla vlastnej fantazie

Dort pro veterinářky/e
Suroviny:

-na roládu:
4 vejce, 200 g cukru, 200 g polohrubé mouky, 2 lžičky kypřícího prášku, 4 lžíce horké vody do žloutků
-piškotová sušenka PIMs choco magic(na tlačítko pístu)
-čokoládová trubička(jehla+píst)
-poleva z bílé čokolády
-zdobící tubičky Decor od Dr.Oetker
Postup:

-roláda:
žloutky ušleháme s vodou a 100g cukru do pěny; z bílků a zbylých 100g cukru ušleháme tuhý sníh; mouku smícháme s kypřícím práškem; nyní vše smícháme do vzniku piškotového těsta; těsto rozprostřeme na vymazaný plech( nebo pečící papír) a dáme do předehřáté trouby; po upečení těsto stočíme přes vlhkou utěrku a po vychladnutí plníme
-roládu potřeme rozehřátou polevou
-na jednu čoko trubičku pomocí čokolády "přilepíme" piškotovou sušenku
-na obou stranách rolády vytvoříme otvory a vsuneme čokoládové trubičky
-po utuhnutí polevy zdobíme dle své inspirace
Poznámka:

Toto je složitější varianta receptu, pro ulehčení....roládu kupte a příprava tohoto dortu je o 99% jednodušší :)))Ušetříte čas i nervíky:)

Dortík šminky
Suroviny:

korpus: 250g hladké mouky, 1prášek do pečiva, 4 vejce, 240g cukru moučka, 150ml oleje, kakao, 100ml vroucí vody
==============================================================
Krém: 2 čokoládové tyčinky Milena, 15 dkg moučkového cukru, 2 vejce, 25 dkg máslo ==============================================================
marcipán: 30dkg moučkového cukru , 13 dkg sušeného polotučného mléka , lžíce medu , lžička oleje , lžička rumu , trocha vody , pár kapek mandlové esence
Postup:

Korpus
Ušleháme bílky s polovinou cukru ( s 120g). v druhé míse šleháme žloutky s dalšími 120g cukru, můžeme přidat vanilkový cukr. Postupně přiléváme olej, mouku zamíchanou s práškem do pečiva a vodu.
Nakonec vmícháme sníh. Třetinu těsta dáme zpátky do nádoby, kde jsme šlehali bílky a obarvíme ji kakaem ( nevím, kolik napsat, určitě to jsou 2 lžíce, poznáte podle barvy...)

Do vymazané formy střídavě klademe těsto po lžících,dáme na střed formy jednu lžíci tmavou a na to dvě lžíce světlého těsta. Takto to stále opakujeme až do spotřebování těsta. Tento postup způsobí to, že se těsto pomalu rovnoměrně rozlévá a vytvoří po rozkrojení jakési vrstvy či proužky a pak upečeme ve středně vyhřáté troubě.

Krém:
Nad párou necháme rozpustit čokoládu a vyšleháme s cukrem a vejci. Do vychladlé čokoládové hmoty dáme změklé máslo a vyšleháme do hladkého krému. Přidávám i trošku rumové tresti, at to více voní ,o)))

Dortík květ
Suroviny:

Korpus:6 vajec
25dkg cukru
30dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce vody
marmeláda
Krém:20dkg cukru
0.5 litru mléka
2x vanilkový puding
2 kostky másla
trošku rumu
Marcipán:45 dkg cukru moučka
5 dkg ztuženého tuku
2 bílky
3 lžíce medu
35 dkg sušeného mléka
trocha vody(dle potřeby)
potravinářská barva
Postup:

Na dvoupatrový dort uděláme 1 a půl dávky těsta! Těsto:Utřeme žloutky s cukrem, přidáme trošku vody a postupně přidáváme mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nakonec přimícháme sníh.Těsto nalijeme do formy tak, aby jsme měli větší a menší korpus.Upečeme.
Krém na 1 a 1/2dávky:V mléce uvaříme puding a mícháme do schladnutí. Ušleháme máslo s cukrem a postupně přimícháváme puding a trošku rumu.
Marcipán:Smícháme všechny suroviny (pozor s vodou opatrně, aby moc nezřídl), pak po částech obarvovat barvivem dle potřeby.

Vychladlé korpusy prořízneme 2x, namažeme krémem a marmeládou. Pak menší korpus položíme na větší a pomažeme krémem a podle fantazie zdobíme marcipánem.

Vafle

24. listopadu 2009 v 19:56 | žrc |  Sladké recepty

Vafle

Křupavé vafle:


125g másla
100g cukru krupice
1 vanilkový cukr
2 vejce
250g polohrubé mouky
100ml vody - nejlépe perlivé
100ml mléka
1/2 balíčku prášku do pečiva

Máslo rozpustím v mikrovlnce a potom smíchám s ostatními surovinami. Kypřící prášek smíchaný s moukou přisypávám naposledy.
Křehké vafle:


100 g polohrubé mouky
200 g hladké mouky
500ml mléka
75 g cukru,
100 g rozpuštěného másla
2 vejce
špetka soli
1/2 balíčku prášku do pečiva

Postup stejný jako u křupavých vaflí.

Vaflovač vždy před prvním nalitím těsta vymažu silikonovou mašlovačkou trochou oleje. Lze ale použít i sádlo. Na další vafle už nevymazávám, vždy jen poprvé. Hlavně proto, že mám vyndavací plotýnky a myji je v myčce.


TIP: Pokud nemáte čerstvé ovoce na rozmixování použijte trik, který jsem okoukala u Belgičanů - používají na vafle řídkou marmeládu. Využít můžete prázdnou lahev od kečupu, kterou vymyjte a naplňte marmeládou a nařeďte ji převařenou vodou. Proklepejte a uchovávejte v lednici.... a pokud připravujete vafle jen pro dospělé, přidejte místo části vody alkohol :-)Horká čokoláda

24. listopadu 2009 v 19:55 | žrc |  Sladké recepty

Horká čokoláda

Každý z vás určitě už někdy ochutnal horkou čokoládu.Mám pravdu?Buď to v automatech na teplé nápoje a nebo jste si ji uvařili doma.(instantní nebo domácí).
Jaké jsou druhy horkých čokolád?
1)Krémová čokoláda
2)Obyč
3)Bílá čokoláda

Na netu jsem našla jednoduchý recet jak si po domácky udělat krémovou horkou čokoládu..
Recept:

Ingredience: mléko-300ml,čokoláda na vaření-50g,smetana ke šlehání 5cl,Bonbon Marsmallow-4ks.Popřípadě na ozdobu...šlehačku

Postup:Čokoládu rozlámeme na čtverečky, přidáme smetanu, asi tři lžíce mléka a ve vodní lázni rozpustíme. Dolijeme mlékem, zahřejeme, ale nevaříme.Odstavíme z plotýnky, vložíme bonbóny a necháme rozpustit. Když jsou rozpuštěné, našleháme metličkou a lijeme do sklenic. Můžeme ozdobit šlehačkou. Kdo má rád hodně sladké, může si nápoj před šleháním osladit lžičkou cukru.

čokolády

24. listopadu 2009 v 19:52 | žrc |  Sladké recepty

Mléčná čokoládová fondue

600g mléčné čokolády do fontány, 85 ml rostlinného oleje s neutrální příchutí

Rozlamte čokoládu na malé kousky a rozpusťte ji v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Poté přidejte olej a důkladně rozmíchejte.Jemně hořká fondue

600 g hořké čokolády do fontány, 75 g kokosového tuku

Rozlamte čokoládu na malé kousky a rozpusťte ji v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Když je zcela roztavená, přidejte kokosový tuk a míchejte tak dlouho, dokud nevytvoří hladká hmota.Dietní čokoládová fondue

500 g dietní mléčné čokolády, 150 ml 1,5% mléka

Zahřejte mléko a za stálého míchání v něm roztavte čokoláduFondue Ledové kaštany

400 g hořké čokolády na vaření, 200 g ledových kaštanů, 80 ml rostlinného oleje

Rozlamte čokoládu i ledové kaštany na malé kousky a rozpusťte ji v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Poté přidejte olej a důkladně rozmíchejte.


Pomerančové fondue


500 g mléčné čokolády pro fontány, 15 lžic kondenzovaného mléka, 5 lžic pomerančové šťávy

Rozlamte čokoládu a rozpusťte ji v rozehřátém kondenzovaném mléce. Vmíchejte pomerančovou šťávu. Podle potřeby ředit do správné konzistence slunečnicovým olejem - čokoláda musí stékat ze lžíce.Sýrové fondue

500 g krémového smetanového plnotučného sýra, 200 ml plnotučného mléka

Rozehřejte mléko a v něm rozmíchejte sýr dokud se úplně neroztaví. Poté nádobu odstavte a nechte 5 minut ustát. Mezitím můžete rozehřát fontánu.


Recepty pro horkou čokoládu:

Horká mléčná čokoláda

250 g mléčné čokolády Carla nebo Callebaut, 250 ml mléka, špetka skořice

Do výrobníku čokolády dáme čokoládu a zalejeme mlékem. Zapneme výrobník čokolády, který nám připraví horkou čokoládu. Podáváme v šálku se špetkou skořice.


Medová čokoláda


150 g hořké čokolády Carla nebo Callebaut, 250 ml mléka, 100 ml smetany na vaření, 2 velké lžíce medu, špetka skořice

Všechny ingredience dáme do výrobníku čokolády a výrobník zapneme.


Aztécká čokoláda

250 g hořké čokolády Carla nebo Callebaut, 250 ml mléka, chilli paprička
Postup výroby stejný jako v předešlých případech. V konečné fázi necháme v čokoládě louhovat chilli papričku tak dlouho, jak nám vyhovuje podle chuti. Takto připravená čokoláda nás zahřeje dvakrát


Sudokopytníci

24. listopadu 2009 v 14:51 | žrc |  Referáty-SAVCI

Sudokopytníci

Sudokopytníci jsou velmi úspěšným řádem savců, které spojuje do jedné vývojové linie úprava končetin. Vychází z funkčního uplatnění dvou prstů - třetího a čtvrtého, mezi nimiž prochází osa končetin. Tyto prsty mají na konci rohovitá kopyta a nesou celou hmotnost těla. U hrochů a velbloudovitých jsou nehtovitého tvaru. Sudokopytníci jsou prstochodci, jen velbloudi a lamy našlapují na poslední tři prstní články kryté silným, pružným mozolem. Vědecké jméno Artiodactyla pochází z řeckých slov artios, sudý, a daktulos, prst. Sudokopytníci jsou v současnosti nejúspěšnějším řádem velkých býložravců, žijí na všech kontinentech (včetně Austrálie, díky člověku) a obývají různé ekosystémy. Proto se u nich vyvinula velká rozmanitost forem.
Většina sudokopytníků jsou býložravci, jen někteří jsou všežraví. Bývají větší, i když ve velikosti jednotlivých druhů jsou velké rozdíly: nejmenší známý sudokopytník, kančil menší, váží sotva jeden kilogram, zatímco hroch obojživelný dosahuje hmotnosti až 4,5 tuny. Mezi sudokopytníky také patří nejvyšší žijící savec, žirafa.
Nejnápadnějším společným znakem je dobře vyvinutý třetí a čtvrtý prst, které nesou váhu těla. Osa končetin prochází mezi nimi. Druhý a pátý prst bývají vždy menší, nedotýkají se země, u některých druhů nemají kostní podklad nebo úplně chybí. Palec, tedy první prst, chybí vždy.


Velbloud:
Velbloudi jsou skvěle uzpůsobeni k životu v krajích, kde je přes den vedro, v noci zima a po celý rok málo vody a rostlin. Spásají mnoho druhů bylin, včetně trnitých a slanomilných keřů, kterých si jiná zvířata ani nevšimnou. Velbloudi žijí většinou ve stádech vedených dominantním samcem. Samice rodí přibližně jednou za rok jedno mládě.
Pro tato zvířata je charakteristické plivání jako jedna z obranných taktik. Využívají několik typů plivání, od výhružného pouze ze slin až po vyprázdnění natráveného obsahu předžaludků. Můžeme je potkat ve střední Asii na poušti Gobi, kde žijí ještě divocí velbloudi dvouhrbí tzv. drabaři.

Prase divoké:
Prase divoké obývalo původně celou Evropu, Asii i severní Afriku. V oblastech intenzivně zemědělsky obdělávaných však bylo jako hlavní škůdce hubeno s takovou důsledností, že např. poslední kus v čechách byl zastřelen v r. 1801 na Hluboké. V 19. století se zakládaly pro tuto zvěř obory.
Divoké prase je vyšší než prase domácí, má protáhlou hlavu a celé tělo je porostlé tuhou srstí s různými tmavými odstníny, takže myslivecký název - černá zvěř - je v tomto ohledu opravdu výstižný. Dospělý samec (kňour) může být až 2 m dlouhý a 1 m vysoký. Váha do 200 kg, ojediněle až 300 kg. Samice (bachyně) jsou menší.
Černá zvěř žije v tlupách, staří kňouři jsou samotáři. Původně lesní zvíře přivyklo i otevřeným polním celkům. K ůkrytu přes den stačí i nevelké plochy křovin, např. maliní, dále malé remízky v polích apod.
Potravu sbírá většinou v noci - je všežravec: vyrývá kořínky, hlízy rostlin, žaludy, veškeré polní plodiny.

Hroch:
Po velrybě a slonech jsou hroši nejmohutnějšími savci dnešního světa. Váží několik tun a jsou těžší než africký nosorožec, který je už přece pořádný chlapík. Po slonovi a nosorožci tuponosém je 3. největším zvířetem Afriky.
Latinský název pro hrocha ,,Hippopotamus" lze přeložit jako ,,říční kůň" . Hroši tráví většinu času ve vodě, ale jsou příbuzní spíše skotu než koním.Špičáky hrochů jsou stejně cenné jako slonovina, navíc nežloutnou, a proto se z nich dříve vyráběly umělé chrupy pro lidi.Hroch žije ve dvou živlech: přes den se neustále zdržuje ve sladké vodě jezer a hlubokých řek, v noci vylézá na pastvu.
Má dobrý zrak, sluch i čich. Oči a nozdry má na vrcholu hlavy, takže se může skrýt pod vodou a přitom vidět i dýchat. Když se úplně ponoří, uzavře si nosní otvory a uši. Pak pod vodou vydrží až 5 minut.
V kůži mají hroši žlázy, které produkují kapičky červené tekutiny. Ta chrání jejich kůži před vysoušením.

Žirafa:
Žirafa je nejvyšší zvíře na zeměkouli. Je to celkově zvláštní zvíře. Má dlouhý krk, který má ale 7 obratlů stejně jako náš. Oběma pohlavím na hlavě

vyrůstají růžky a jejich počet se liší i podle poddruhu žirafy. Růžky jsou

součástí lebky a žirafy je neshazují. Srst je krátká a jejím charakteristickým

znakem jsou velké vzorce tvořící kresbu, kterou má každý poddruh i jedinec

jinou. Žirafy jsou klidná a mírumilovná zvířata. Tvoří menší stáda většinou o

5-12 kusech, jsou ale známy i případy, kdy mělo stádo přes 150 kusů. Stádo vede stará a zkušená samice, která řídí veškerý život uvnitř. Žirafy

ale netvoří pevná stáda a tak se zvířata pohybují volně. Živí se rostlinnou

potravou. Okusuje větvičky a listí nejčastěji na akáciích, které omotává

svým fialovým až 40 cm dlouhým jazykem. Jazyk i pysky jsou odolné proti

trnům akácií. Žirafa vydrží poměrně dlouho bez vody (některé zdroje uvád

í 30 dnů i víc) a v období sucha si vystačí s vodou z potravy.

Jak dát obrázek do menu

24. listopadu 2009 v 14:01

Jak dát obrázek do menu

Jak dát obrázek do menu? mno..vlastně to není v menu,ale v mottu...

1. najeď na nastavení→motto→v bočním menu

2. Napiš tam text který chceš mít u obrázku (nemusíš tam psát nic, jestli nechceš)

3. Rozměry motta by měly být podle toho, jak dlouhej text a jak velký obrázek tam máte. Musíte vyzkoušet různý velikosti. Rámeček vyplňte podle sebe.

4. Úplně dole klikni na "pozadí motta" a jak je "obrázek" tak vlož ten obrázek,co tam chceš mít. Nezapomeň pozici:"dole", "uprostřed" a opakování "neopakovat". Nakonec klikni na "použít".

5. Teď najeď na nastavení → položky menu a přetáhni do levého sloupce "motto", (kam chceš - nahoru, dolu, doprostřed...) a klikni na "použít".

To by mělo být vše xD

kopírovat jen se zdrojem!!!!díky...

Jak na písma

24. listopadu 2009 v 13:59 | žrc |  !! Návody !!

Jak na písma

1. tak nejdřív si stáhněte náké písmo př.TADY a uložte ho nejlíp na plochu(většinou bejvaj zip)

2. otevřete je a dejte extrahovat soubory-vznikne vám soubor který vypadá jako 2T.

3. otevřete tento počítač/windows/fonts a tam soubor zkopírujte nebo přesunte.

4. a teď když otevřeš obrázek v jakymkoli programu(malování,photo filter,atd..) a dáš vložit text,bude tam i vaše nový písmo.

Program na tvorbu grafiky

23. listopadu 2009 v 14:35 | žrc |  !! Návody !!

Program na tvorbu grafiky

♥ Programy na tvorbu grafiky ♥

PhotoFiltre 6.2.7
No, něco takového mám i já sama. Trochu jiná verse. Tento program se ti určitě bude hodit. Pokud máš blog a pořádáš i na něm bleskovky tak se tam dají vyrobit i diplomy
O programu:
Aplikace pro retušování a editaci obrázků. Umožňuje například úplnou barevnou korekci obrázků, převod barevných obrázků na černobílé, obsahuje základní editační funkce a více než 100 filtrů pro efekty. Program také obsahuje prohlížeč obrázků a přímo spolupracuje se scanery a digitálními fotoaparáty

_________________________________

3D RealViewer
No, o tomto prosramu jsem slyšela a prý je dobrý. Tak si ho vyzkoušej! S návodem ti nepomůžu, návod si najsi někde na internetu.
O programu:
Aplikace sloužící pro vytvoření iluze prostoru pomocí RB brýlí (brýlí s červeným a modrým sklíčkem). S 3D objekty je možné rotovat, posouvat je, zvětšovat a upravovat hloubku prostoru. Aplikace pracuje s STL formátem, spolupracuje s 3DsMax verze 2.5 a vyšší. Rovněž je zde možnost kombinovat již předrenderované scény z aplikací typu: 3D studio, 3Ds Max, Autocad, Blender, Maya 3D, ...


Stáhnout nawww.stahuj.cz
Stáhnout 3DRealViewer nawww.slunecnice.cz

Jak nakreslit Diddla,Diddlinku a Pimbolíka

23. listopadu 2009 v 14:28 | žrc |  !! Návody !!


Jak nakreslit Diddla:Jak nakreslit Diddlinku:


Jak nakreslit Pimbolíka:

Rady při opisování :-)

23. listopadu 2009 v 14:21 | žrc |  !! Návody !!

Rady při opisování :-)

Rady

!!!Několik základních pravidel pro opisování!!!

1. Být v učebně první a najít si nejlepší místo k opisování. Ve třídách kde jsou lavice spojené do řad a je jen jedna ulička vedle lavic je zpravidla nejlepší místo v zadních lavicích u zdi. Super je když za sebou máte ještě jednu řadu lavic aby k vám nikdo nemohl. Když jsou lavice spojené k sobě ale uličky jsou po obouch stranách tak je nejlepší sedět někde uprostřed. No a u klasického postavení lavic v řadách kde jsou uličky mezi každou řadou se musíme řídit postavením strolu učitele a zvykama učitele. Ale já jsem si vybíral místa vzadu napoti stolu učitele a ty nebyly vůbec špatný, ale tohle je individuální.

2. Mít super souseda. Soused musí mít pro vaše opisování pochopení. Nesmí se bát opisovat a musí vám s opisováním pomáhat. Když něco umí tak to není na škodu. Vy mu ale musíte taky pomáhat, protože jestli vás kryje tak to musíte ocenit a i za cenu toho, že vaše písemka nebude stoprocentní a musíte mu poradit.

3. A poslední pravidlo je to, že to na vás nesmí být vidět. V tomhle oboru se totiž červenání nebere jako roztomilé. Je to nepřípustné, protože tak necháte vyhrát učitele a to není dobré. A když už to na vás vidět je tak to dělejte tak aby vás nechytil. Jednou se naučte a zkuste nachytat učitele na to aby si myslel, že opisujete. Podmínkou ale je aby se šel alespoň jednou přesvědčit jestli nemáte tahák. Když zjistí že ne, máte pro příště vyhráno (proč si to ale tak komplikovat).

Není pravidlem, že malý tahák dobrý tahák. Ze své zkušenosti můžu říct, že velké taháky nemají chybu a mnohdy jsou lepší než nějaké malé potvory. Učitelé nejsou tak chytří aby prokoukli, že vaše A4 kterou máte položenou na lavici, není papír na který píšete písemku, ale nádherný tahák, na který se slabou tužkou zdatnému opisovateli podaří hravě zmáčknout celý sešit.Jak se spávně učit slovíčka

23. listopadu 2009 v 14:19 | žrc |  !! Návody !!

Jak se spávně učit slovíčka


Nelezou ti do hlavy?Tak na ně jdi pěkně od lesa.

*Uč se je všemi smysly-říkej si je nahlas,kresli si k nim obázky,
nahraj si texty z učebnice na kazetu...

*Uč se každý den nanejvýš 7 slovíček.Jestliže se jich musíš nadřít
do druhého dne víc,rozděl si je do skupin po šesti-sedmi.
Mezi každou várkou si udělej alespoň dvacetiminutovou přestávku.

*Neuč se nová slovíčka po jiném cizím jazyce,
hrozilo by nebezpečí, že se ti budou plést.

*Sestav si v cizím jazyce abecední seznam věcí,které máš či nemáš ráda.
Můžeš se také pokusit složit v cizím jazyce písničku nebo krátkou básničku.

*Zahraj si hru"od A do Z".Jak se hraje?
Prostě si poznamenáš co nejvíce slov začínajících určitým písmenem.

*Trénovat můžeš i při cestování ze školy.Rozhlížej se kolem sebe
a snaž se pojmenovat všechno,co zahlédneš,v cizím jazyce.

*Čti texty z učebnice nahlas a před zrcadlem.
Můžeš přitom zároveň kontrolovat svou mimiku.

*Dohodni se s kamarádem/kou na "cizojazyčném dni".
Možná to bude trochu náročné,ale určitě i zábavné.

*Sleduj cizojazyčné vysílání rádia a televize,čti zahraniční časopisy,
překládej si texty tvého hudebního idola do češtiny.Klidně se pusť
i do cizojazyčného chatování na internetu.


Taháky

23. listopadu 2009 v 14:18 | žrc |  !! Návody !!

Nejlepší taháky

JAK NA BEZVA TAHÁK


1. Pročíst si látku a porozumět jí. Bez toho nemáte šanci.

2. Podtrhnout si v textu (v učebnici) nejdůležitější body a data.

3. Vypsat si tyto body na papír a doplnit k nim nejasnosti; tahák vypracovat v přehledném systému, v bodech a podbodech.

4. Pročíst si tahák po sobě, zda je srozumitelný.

5. Zkusit si jej zopakovat zpaměti. Potřebujete ho ještě vůbec?

Klasické metody

1. Ruční práce Napsat si tahák na ruku propiskou nebo fixou je ta nejstarší metoda.

Plusy: Vždy "po ruce".

Minusy: Ruce máte jen dvě, a navíc se přitom trochu umažete. Pokud ale látce nerozumíte, tahák bez systému vám stejně nepomůže.

2. Kdo má pod čepicí Malinkaté papírky a na nich ještě menší písmenka se vejdou klukům do kapes, holky si je připínají pod sukně. A vejdou se i pod čepici.

Plusy: Pokud si tahák vytisknete na počítači, pak ho po sobě nejen přečtete, ale navíc bude i přehledný. A z toho už se dá něco naučit.

Minusy: Učitel vás může snadno odhalit.

3. U lavice dítě stálo[8230] [8230] na lavici tahák psalo. Při čmárání taháku na školní lavici už musíte předem počítat s tím, že ho zase brzo smažete.

Plusy: Obrovská plocha pro vaše poznámky. Na lavici se vejde všechno.

Minusy: Tahák na lavici moc dlouho nevydrží. Stojí to vůbec za to?

Vynalézavosti se meze nekladou

1. Tenisahák Taháky jsou často kolektivní prací. A jak poslat tahák z jedné lavice do druhé? Třeba tak, že vyříznete "kapsu" do tenisáku[8230] Plusy: Vejde se toho do něj hodně a kutálí se daleko.

Minusy: Mohl by se dokutálet trochu moc daleko. Třeba k panu učiteli. "Kapsu" v něm je ale těžké odhalit, a co je špatného na tenisáku?

2. Víceúčelová láhev Láhve s vodou nebo limoškou jsou z průhledného plastiku a na sobě mají nalepené etikety. Takže tahák zašoupnutý mezi etiketu a lahev je z druhé strany docela dobře vidět.

Plusy: Zcela na očích, a přesto nenápadné. Minusy: Moc se toho tam opravdu nevejde. 3. Pomoc z nebes Pozemské taháky vám nepomáhají? Zkuste to s těmi nadpozemskými. Připravte si velký list papíru a nalepte ho na strop nad svou lavici.

Plusy: Pod svícnem je největší tma a nad hlavou vám tahák nikdo hledat nebude. Minusy: Produkčně je to trochu náročné. Potřebujete dobré oči - a docela se hodí štafle.

Moderní technologie

1. Mobilák Mobil má dneska skoro každý a do prostoru pro esemesky se vejdou i data.

Plusy: Skladnost a dostupnost.

Minusy: Omezená kapacita. Možná budete nakonec muset psát i po mobilu.

2. Našprtaný discman S pomocí mikrofonu, vypalovačky a počítače si dokážete vytvořit cédéčko s padesáti zvukovými stopami, z nichž na každé bude váš vlastní lahodný hlas předčítat všechnu studijní látku, na kterou si při písemce nevzpomenete.

Plusy: Můžete si přepínat mezi jednotlivými stopami (a tedy namluvenými látkami). Minusy: Jde jen o to, zda je ve vaší škole poslech walkmana či discmanu vůbec povolen. 3. PDA V současnosti nejuniverzálnější pomůcka. Nejenže má obrovskou kapacitu, ale navíc u mnohých PDA funguje bezdrátové spojení - tudíž se dají taháky posílat i z lavice do lavice.

Plusy: Pokud si připravíte poznámky opravdu svědomitě, vejde se do PDA skutečně všechno a přehledně. Skvěle se z něj učí.

Minusy: Každá baterie se jednou vybije.

Když vás chytí, tak vás vyhodí!

A proto je lepší než taháky používat třeba mnemotechnické pomůcky. Sami si můžete jakoukoliv vymyslet, ať už ve formě krátkého příběhu nebo básničky. Tady jsou příklady některých z nich:

Čeština: Příklad na vyjmenovaných slovech po B

Být je pěkné, když je kde bydlit, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne býk se jménem Přibyslav.

Chemie: Příklad na svislé řadě periodické soustavy prvků

Herbert Nechce Armádní Krasavici Xenii Ranit.

Tedy prvky He, Ne, Ar, Kr, Xe a Rn.

Dějepis: Příklad na římských číslicích

Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města.

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000.

Zeměpis: Příklad na oceánech Který oceán je Tichý a který Atlantský? To je jednoduché - ten, co je za Amerikou, je od nás dál, než ten, co je u Evropy, takže není slyšet. A proto je Tichý.

Matematika: Příklad na zapamatování Ludolfova čísla pi

Kolik desetinných míst pi si pamatujete? Zkuste to podle slov, v nichž počet písmen v každém znamená jedno desetinné místo. Sám u sebe v hlavě magického pí číslic deset mám. = 9 nebo Lín a kapr u hráze prohlídli si rybáře, udici měl novou, rybičky neuplovou. = 12 a nebo Mám, ó bože, ó dobrý, pamatovat si takový cifer řad. Velký slovutný Archimedes pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy! = 30

Hudební výchova: Příklad na operách Bedřicha Smetany

Braprodali dvě hutačervi.

Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola (nedokončená).

ROZHOVOR:

Tahákologie - jak se věci učit a naučit Rozhovor s doc. PhDr. Jiřím Kovaříkem, PhD., psychologem pro rodinu a dítě ze Střediska náhradní rodinné péče a místopředsedou českého výboru pro UNICEF.

"Tahák je dobrý k tomu, aby se nemusel použít. Je to výborná příprava, při níž si rozčleníte látku tak, abyste jí sám porozuměl."

Jakým způsobem by se měl člověk učit?

"Zásadní je látku pochopit. Učení má význam v situaci, kdy se propojí s konkrétní zkušeností. Český vzdělávací systém je bohužel založen na encyklopedických znalostech, tedy na biflování, ne na pochopení. Celý život si nemůžete všechno pamatovat. Pokud věc ale pochopíte, vždy budete vědět, kde tu kterou informaci najít. A to je zásadní."

Jak si zpracovat třeba takovou kapitolu z dějepisu?

"Například filozof Ladislav Hejdánek si v knihách podtrhával text různobarevnými pastelkami. Originální myšlenka byla červeně. Něco důležitého a charakteristického bylo žlutě. Fakty byly modře. A blbosti zeleně - nebojte se s učebnicí nesouhlasit. Podtrháváním získáte systém. Dejte si ale pozor, abyste nepodtrhával všechno."

Co znamená to pochopení?

"Tak například v dějepisu se můžu jen šprtat data, ale z toho nic nemám. Pokud chci pochopit, pak si musím uvědomit, v jakých souvislostech se událost odehrála, nebo které propojuje. Pak se na to podívám jako na divadlo - které osoby tam vystupují? Kdo jsou ,dobráci' a kdo ,lotři'? Teprve pak se můžu začít biflovat ty věci, které jen ,pochopit' nelze."

Existuje recept, jak napsat správně písemku?

"Každou otázku si přečtěte aspoň dvakrát. Projděte si všechny a nezačínejte otázkou číslo jedna, ale tou, která je pro vás nejsnazší. Určitě nevyplňujte odpovědi od začátku do konce, mohl byste se u něčeho zaseknout. Musíte pochopit, na co vlastně máte odpovídat. Opět se tak vracíme k tomu pochopení - v otázkách se odrazí, na co se učitel ptá. A když tohle pochopíte, pak víte, jak mu odpovědět."

Taky se ti stane, že si necháš moc učení najednou nebo máš psát velkou písemku a učení ti nejde do hlavy?-tak udělej tohle

1. Ukliď si pokojíček - líp se ti bude učit v čistém pokojíčku

2. Udělej si pořádek na stole

3. Nachystej si učebnice a sešity na hromádky podle předmětů a na každou hromádku dej lísteček, na kterém budeš mít napsané, jaký úkol máš napsat, co se máš naučit...

4. Seřaď tyto hromádky podle toho, kterou se potřebuješ co nejdřív naučit nebo naopak kterou si necháš na později

5. Rozvrhni si čas


6. Uvař si kakao, teplý čaj nebo ohřej mléko s trochou cukru

7. Vyrob si záložku nebo lísteček, který bude modro-žlutý. Modrá a žlutá barva totiž pomáhají posilovat paměť

8. Začni se učit, přitom chvilkami popíjej teplý nápoj (nepolij si učebnice!:) a dívej se na modro-žlutý lísteček

9. Večer bež spát. Pokud strachem z písemky nemůžeš usnout, ohřej hrnek mléka,přidej lžíci rozdrcených fenyklových semínek, pak sceď a oslaď. Uvidíš, že se ti budou zdát krásné sny….

10. Ráno si trošku přivstaň a všechno, co ses včera naučila, si ještě jednou přečti.

11. Po škole si můžeš oddechnout, jak jsi to skvěle zvládla!


Vychytávky na tahák

23. listopadu 2009 v 14:03 | žrc |  !! Návody !!

Vychytávky

tahák na židly

K taháku který si dáte na židli mezi nohy asi není co dodat. Snad jen to že na vás nesmí být poznat kam koukáte. Takže hlava musí zůstat stále alespoň opticky nad lavicí a oči smidraj na tahák. Nezkažte si oči.

Tahák na sešitu

Taky dost dobrý. Musí vám teda nechat na stole věci ale to by neměl bejt takovej problém. Záleží na tom jak dobrý máte oči. Kamarád jednou psal tahák na sešit, dával si pozor aby to nebylo vidět, no ale nedomyslel že na to kouká z 10 cm a když to potom při písemce měl trochu dál tak to neviděl. Takže pozor na to.

Tahák na lavici

Klasika. Jen se vám nesmí potit ruce, aby jste si to nesmazali a nesmíte mít tužku která vám potom nejde smazat. Lavice je nádhernej prostor na kterej se vejde snad uplně všechno. Trochu to sice špiní, ale kdo by se zlobil.

P.S. důležité je i to co mate na sobě, pokud svítíte jako Osram na dalku 250 m tak to je jasny, že nenapadný moc nebudete...nejlepčí jsou tlumené barvy :)
NEBUĎTE HLOUPÍ A NEUČTE SE VŠECHNO NAZPAMĚŤ, NĚČÍM JE PROŠTĚ LEPŠÍ SE VŮBEC NEZATĚŽOVAT.

harmonika

Tento tahák nazývám "HARMONIKA". Jeho jméno jsem mu dal dle toho, jak vypadá.

Jeho výroba je jednoduchá. V jakémkoliv textovém editoru nebo grafickém programu, si uděláte rámeček rozměru 3,6 x 3,6 cm. (Můžete i větší nebo menší, záleží na velikosti dlaně a obratnosti - musíte vyzkoušet).

Pak už jen stačí do rámečku psát požadovaný text. Doporučuji písmo Times Roman CE o velikosti 4. Je to velmi dobře čitelné. Můžete dokonce používat horní a dolní index.

Když je rámeček plný, udělejte vedle ten samý. Nechte si malinký kousek místa vedle, aby se to mohlo překládat. Rámečky dělejte dál na stránku, dokud není plná. Ze zkušenosti mohu říci, že rámečky na straně A4 pojmou velký sešit za celý semestr.

Vytiskněte stránku na kvalitní tiskárně (to kvůli čitelnosti) a rozstříhejte. Vzniknou vám pruhy vždy po čtyř nebo pěti rámečcích. Nestříhejte okraje. Na ně totiž následně nalepíte další pruh. Tím dostanete dlouhého hada. A pak už stačí jen vše předložit a máte v podstatě malinkou knihu.

Návod pro úspěšné používání taháků

doporučuji zalepit tahák do izolepy (pokud zrovna nemáte doma laminátovací stroj), je pak pevnější, nedá se tak snadno zmuchlat (a když ho zmuchláte dá se dobře vrátit do původního stavu) a hlavně je odolnější vůči potu
když si tahák vytisknete, zvírazňovačem si znovu označne důležité pojmy (lepší orientace zaručena)
používejte výhradně písmo Arial, velikost (3-5 ...podle kvality tiskárny a vašich očí), nastavte si řádkování 0,9 (+10% informací), proložení znaků zmenšete na 90%, používejte tučné písmo (Ctrl+B), kurzívu a podtržené
tahák o šířce 5cm (+/- podle velikosti ruky) jedině do ruky, větší pod papír, překládejte, skládejte (vyplácí se to)
viděl jsem různé komplikované mechanismy na skování taháků, je to ale jen zdržovadlo
dlouhý rukáv, košile s kapsama, bordel na lavici => usnadní schování taháku v krizové situaci
když tahák nepotřebuji, hned ho zastrčím do kapsy (učitel nemá právo vás prohledávat - to může učinit jen policie)
čím dál sedíte od katedry, tím lépe
zbytečně neprovokujte a nedívejte se učitelovi do očí (tím ho akorát k sobě přilákáte)
lidé, píšící levou rukou mají daleko více výhod při používání taháků
ověřená metoda je také tahák přelepit průhlednou lepící páskou na propisovací tužku, kterou píšete (musí být bílá) - drobné písmo, které je na taháku na propisce není téměř vidět

Něco velmi užitečného do školy :)

Vychytávky

Soused

Co k tomu dodat. Jen mít chytrého souseda před sebou. Jo musí bejt taky po napsání písemky ochotnej vám jí dát vedle sebe abyste měl lepší výhled no a pak už jen stačí dobrý výhled.

Nástěnka

K taháku na nástěnce samozřejmě potřebujete nástěnku. Takže tento tahák je omezen tak na tři lidi ve třídě ne-li na nikoho. No musíte mít prostě to nejlepší místo ve třídě. Je to jednoduché. Tahák prostě připíchnete na nástěnku a je to. Nějaké zakrytí pochybnou kresbou také není od věci.

Tácek od piva

Tahák na tácku od piva. Vynikající vymoženost. Nevýhodou je, že na tácku není tolik prostoru, ale i na to je fígl. Takže na začátku vám stačí jeden připínáček a tácek od piva. Připínáček bodnete asi 1 cm od okraje tácku a potom tácek připevníte k spodní straně desky lavice. Když se vám na tácek vejde všechno a máte ho jen na jedno použití tak jste u konce. Jestli ale máte více materiálu tak si poradíte následovně. Na tácek nalepíte čtyři proužky izolačky nebo něčeho jiného ale musí vám to dělat rožky, do kterých budete moci zasouvat jednotlivé připravené taháčky. Po zhotovení už není nic lehčího než když si při písemce tácek vytočíte z pod lavice a když se bude blížit učitel tak se stačí jen lehce přisunout k lavice a tácek v pohodě zajede zprátky pod desku.


Jak dát na blog video

23. listopadu 2009 v 13:59 | žrc |  !! Návody !!
Na tom nic neni...

1. Například tady na té stránce je spoustu videi youtube.com , najdi si jaké chceš .. klikni na videos a pak
si zadej název například nějakého klipu .
Najde si ti to video , klikni na něj.

2.Nyní udělej následující:

3. Tědko se pokud nejsi přihlaš na blog , dej nový článek , nějak ho pojmenuj...........

Klikni na tady tu ikonku-

Do položky uzdroj videa (URL adresa, HTML kód,...): vlož do jsi zkopčil/a , dej jak to chceš mít -nastřed, vlevo, vpavo a dej vložit do textu .Pag už stačí jenom článek zveřejnit.

Jestli ti není něco jasné písni do komentů